Samskrita Bharati - Konkanam

संस्कृतभारती - कोङ्कणम्

Samskrita Bharatyaha Konkan Prante Swagatam !!

Konkan Prante Mumbai Thane Raigad Ratnagiri Sindhudurg Uttar Goa tatha Dakshin Goa janapadeshu karyam prachalati.

Sambhashan Shibir

S.L Date from - to Time Venue Contact

contact info

Samskrita Bharati Konkan Prant Shri Amol Society Near Karandikar Bungalow Ramnagar Post Office Lane Ramnagar Dombivali (East) District Thane - 421201.
Contact No:- 9423821808