Top
वार्तानां पूर्वावलोकनम्

Dakshina Tamilnadu - Madurai - Sandhi VargaH - Special Grammar Class
On Sunday the 16th of Jul 2017 there was a full day Special Samskrit Grammar Class - Vishesha Sandhi vargaH at Om Sadhana School Theni main Road Madurai. There were 40 participants from Madurai Dindukkal Rajapalayam & Kovilpatti. The class was conducted from 10.00 - 4.00 and lunch was sponsored for all the participants by one of the Madurai Karyakartas..


  • द्वारा स्थापितम् - दक्षिणतमिलनाडु
  • |
  • 24-07-2017
  • |
नवीनतमवार्ताः
 ##संस्कृतसप्ताहप्रचाराभियानम् ३१ जुलैतः दि. ६ ऑगस्ट,  ##युरेका सायन्स क्लब तथा संस्कृतभारतीद्वारा छात्रवर्ग ,  ##आदिकवि-वाल्मीकि-जयन्ती-कार्यक्रमः,  ##महर्षी वाल्मीकी जयंती,  ##विश्वसम्मेलनम्,  ## कश्मीर की विद्वत्परम्परा संगोष्ठी कानपुर,  ##KNOW THE PATANJALI’S IDEAL!,  ##देहलीसंस्कृतभारत्याः पत्राचार-परीक्षा 25-08-2019,  ##गुजरातविश्वविद्यालये सम्पन्ना “भविष्याय संस्कृतम्” इति राष्ट्रियसङ्गोष्ठी,  ##देहल्यां संस्कृतभारत्याः अन्ताराष्ट्रियकार्यालयस्य शिलान्यासः भूमिपूजनं च जातम्,