Top
वार्तानां पूर्वावलोकनम्

देहल्यां भारतीयजनसंचारसंस्थाने(IIMC)संस्कृतसम्मेलनं जातम्
संस्कृतभारती-देहलीप्रान्तस्य रामकृष्णपुरदक्षिणविभागयोः संस्कृतसम्मेलनं 25-02-2018 तमे दिनांके तदनुसारं रविवासरे जातम् । सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रे संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयाध्यक्षः प्रो.भक्तवत्सलशर्मा प्रान्ताध्यक्षः प्रो.हरेरामत्रिपाठी जेएनयूतः संगणकविभागस्य प्राचार्यः प्रो.सतीशमहोदयः संघस्य नगरकार्यवाहः श्रीसतवीरः झण्डेवालाविभागस्यसंयोजकौ गवीशसुधीरौ प्रान्तपक्षतः श्रीसुरेशलालश्च समुपस्थिताः।
सर्वैः स्व उद्बोधनेन यूनामुत्साहवर्धनं कृतम्। ततः अनन्तरं सांस्कृतिककार्यक्रमस्य शुभारम्भः जातः । तत्र गणेशवन्दना-संस्कृतगीत-संस्कृतनृत्य-योगप्रदर्शन-समूहगानानि इत्यादयः कार्यक्रमाः अभवन्।
समापनसत्रे प्रख्यातः संस्कृतसमाचारप्रवाचकः श्री बलदेवानन्दसागरः श्रीलालबहादुरशास्त्रिविद्यापीठतः प्रो.कमलाभारद्वाजः डॉ.प्रवेशव्यासः जेएनयूतः प्रो.हरेराममिश्रः आईआईटीतः इलैक्ट्रोनिकविभागस्य प्रो.प्रतोषवर्यः समुपस्थिताः स्व-स्व उद्बोधनं च अकुर्वन् । 5:30 वादने कार्यक्रमस्य समाप्तिरभवत् । आहत्य सख्या 180 आसीत् । कार्यक्रमस्य साफल्यार्थं विभागस्य सर्वेभ्यःकार्यकर्तृभ्यः वर्धापनानि साधुवादश्च।

कार्यक्रमस्य वार्ता दूरदर्शने वार्तावली-कार्यक्रमे अपि आगता । द्रष्टुं लिंक
https://youtu.be/sbm6V-QSQqk.


  • द्वारा स्थापितम् - देहली
  • |
  • 26-02-2018
  • |
नवीनतमवार्ताः
 ##संस्कृतसप्ताहप्रचाराभियानम् ३१ जुलैतः दि. ६ ऑगस्ट,  ##युरेका सायन्स क्लब तथा संस्कृतभारतीद्वारा छात्रवर्ग ,  ##आदिकवि-वाल्मीकि-जयन्ती-कार्यक्रमः,  ##महर्षी वाल्मीकी जयंती,  ##विश्वसम्मेलनम्,  ## कश्मीर की विद्वत्परम्परा संगोष्ठी कानपुर,  ##KNOW THE PATANJALI’S IDEAL!,  ##देहलीसंस्कृतभारत्याः पत्राचार-परीक्षा 25-08-2019,  ##गुजरातविश्वविद्यालये सम्पन्ना “भविष्याय संस्कृतम्” इति राष्ट्रियसङ्गोष्ठी,  ##देहल्यां संस्कृतभारत्याः अन्ताराष्ट्रियकार्यालयस्य शिलान्यासः भूमिपूजनं च जातम्,