Top
वार्तानां पूर्वावलोकनम्

देहल्याम्प्रान्तीयं संस्कृतकुटुम्बसम्मेलनं सोल्लासं सम्पन्नम्
प्रान्तीयं संस्कृतकुटुम्बसम्मेलनं सोल्लासं सम्पन्नम् । सम्मेलनेsस्मिन् अष्टविभागेभ्य: ३५ कुटुम्बानि१८० जनाश्च उस्थाय विभिन्न सत्रेषु भागं स्वीकृतवन्त: ।कार्यक्रमस्य उद्घाटनं रा सं संस्थानस्य कुलपतिना प्रो.परमेश्वर नारायणशास्त्रिवर्येण कृतम् । विद्याभारत्या: उत्तरक्षेत्रशिशुवाटिका प्रमुख श्रीमती नम्रतादत्तसं भारत्या: उत्तरक्षेत्रसङ्घटनमन्त्री श्रीमान् जयप्रकाशगौतम:रा स्वयंसेवकसङ्घस्य प्रान्तबौद्धिकटोलीसदस्य: श्रीमान् सुदर्शनमहोदयश्च विभिन्नसत्रेषु मार्गदर्शनं कृतवन्त: । प्रान्ताध्यक्षस्य निर्देशने प्रान्तीया: कार्यकर्तार: पश्चिमविभागीयाश्च कार्यकर्तार: पूर्णपरिश्रमेण कार्यक्रमं सफलीकृतवन्त:।"मधुनिधियोजना" इदं प्राथम्येन प्रान्ते आरब्धा । सर्वेभ्य: कार्यकर्तृभ्य: साधुवाद:.


  • द्वारा स्थापितम् - देहली
  • |
  • 11-12-2017
  • |
नवीनतमवार्ताः
 ##संस्कृतसप्ताहप्रचाराभियानम् ३१ जुलैतः दि. ६ ऑगस्ट,  ##युरेका सायन्स क्लब तथा संस्कृतभारतीद्वारा छात्रवर्ग ,  ##आदिकवि-वाल्मीकि-जयन्ती-कार्यक्रमः,  ##महर्षी वाल्मीकी जयंती,  ##विश्वसम्मेलनम्,  ## कश्मीर की विद्वत्परम्परा संगोष्ठी कानपुर,  ##KNOW THE PATANJALI’S IDEAL!,  ##देहलीसंस्कृतभारत्याः पत्राचार-परीक्षा 25-08-2019,  ##गुजरातविश्वविद्यालये सम्पन्ना “भविष्याय संस्कृतम्” इति राष्ट्रियसङ्गोष्ठी,  ##देहल्यां संस्कृतभारत्याः अन्ताराष्ट्रियकार्यालयस्य शिलान्यासः भूमिपूजनं च जातम्,