वार्तानां पूर्वावलोकनम्

देहल्याम्प्रान्तीयं संस्कृतकुटुम्बसम्मेलनं सोल्लासं सम्पन्नम्


प्रान्तीयं संस्कृतकुटुम्बसम्मेलनं सोल्लासं सम्पन्नम् । सम्मेलनेsस्मिन् अष्टविभागेभ्य: ३५ कुटुम्बानि१८० जनाश्च उस्थाय विभिन्न सत्रेषु भागं स्वीकृतवन्त: ।कार्यक्रमस्य उद्घाटनं रा सं संस्थानस्य कुलपतिना प्रो.परमेश्वर नारायणशास्त्रिवर्येण कृतम् । विद्याभारत्या: उत्तरक्षेत्रशिशुवाटिका प्रमुख श्रीमती नम्रतादत्तसं भारत्या: उत्तरक्षेत्रसङ्घटनमन्त्री श्रीमान् जयप्रकाशगौतम:रा स्वयंसेवकसङ्घस्य प्रान्तबौद्धिकटोलीसदस्य: श्रीमान् सुदर्शनमहोदयश्च विभिन्नसत्रेषु मार्गदर्शनं कृतवन्त: । प्रान्ताध्यक्षस्य निर्देशने प्रान्तीया: कार्यकर्तार: पश्चिमविभागीयाश्च कार्यकर्तार: पूर्णपरिश्रमेण कार्यक्रमं सफलीकृतवन्त:।"मधुनिधियोजना" इदं प्राथम्येन प्रान्ते आरब्धा । सर्वेभ्य: कार्यकर्तृभ्य: साधुवाद:.


  • द्वारा स्थापितम् - देहली
  • |
  • 11-12-2017
  • |
नवीनतमवार्ताः
अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |