वार्तानां पूर्वावलोकनम्

संस्कृतभारती देहलीप्रान्तस्य नूतनप्रान्तकार्यालयस्य शुभारम्भः


05-09-2018 तमे दिनांके तदनुसारं बुधवासरे 287 CA अपार्टमेन्ट पश्चिमविहारम् निकटवर्ति मैट्रो - पश्चिमविहारम् (वेस्ट) इति स्थाने संस्कृतभारती देहलीप्रान्तस्य नूतनप्रान्तकार्यालयस्य शुभारम्भकार्यक्रमः जातः। अस्मिन् अवसरे उत्तरक्षेत्रीय-संगठनमन्त्री श्रीजयप्रकाशः सहमन्त्री डॉ.परमेशः श्रीमती प्रज्ञा डॉ.जसवीरसिंहः श्रीप्रेमकुमारः डॉ.नवीनशर्मा श्रीगवीशःद्विवेदी श्री गौतमः सुश्री तरुणा सुश्री स्वाति सुश्री रिंकल-आदयः समुपस्थिताः आसन् ।.


  • द्वारा स्थापितम् - देहली
  • |
  • 17-09-2018
  • |
नवीनतमवार्ताः
अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |