वार्तानां पूर्वावलोकनम्

कोङ्कणप्रान्तस्य संस्कृतशिबिरचालकप्रशिक्षणवर्ग:


कोङ्कणप्रान्तस्य संस्कृतशिबिरचालकप्रशिक्षणवर्ग: कणकवली ग्रामे आर्यदुर्गामन्दिर परिसरे मे मासस्य १६ दिनाङ्क त:- २७दिनाङ्क पर्यन्तं प्राचलत् ।वर्गं आहत्य २८ छात्रा: पञ्च स्थानेभ्य: आगता:। वर्गस्य उद्घाटनकार्यक्रमे श्री. विजय जोशी(उपजिल्हाधिकारी सिन्धुदुर्ग जिल्हा)प्रमुख अतिथी रुपेण श्री. सुधाकर देवस्थळी उद्घाटकरुपेण मञ्चं अलङ्कृतवन्तौ। आदर्श शिबिरे २५ छात्रा: आसन्। दिनद्वयस्य बालकेन्द्रप्रशिक्षणशिबिरमपि अभवत् ।तस्मिन् १० छात्रा: प्रशिक्षण प्राप्तवत्य:। शिबिरस्य समारोप कार्यक्रमे डॉ.संभाजी शिंदे (कणकवली महाविद्यालये प्रधानाचार्य : ) दादा देसाई (वि.हिं.प. प्रांतसहमंत्री) अतिथी रुपेण आगतवन्तौ।संस्कृतभारतीपक्षत: श्यामला भट्ट महोदया (कोङ्कणप्रान्तसहमन्त्रिणी) महाबल भट्ट महोदय: (कोङ्कणप्रान्तशिक्षणप्रमुख:) छात्रान् मार्गदर्शनं कृतवन्तौ। समारोपकार्यक्रमस्य सूत्रसंचालनं प्रमोद आर्य महोदयेन कृतम्। ऋणनिर्देशनं ख्याती भगिनी कृतवती। वर्गस्य संयोजनं श्री. मनोहर काजरेकर महोदयेन कृतम्।.


  • द्वारा स्थापितम् - कोङ्कणम्
  • |
  • 05-06-2018
  • |
नवीनतमवार्ताः
अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |