पुस्तकस्य पूर्वावलोकनम्
  • Text
  • Text
  • Text

Mamottamalaghuroopakaani

41 reviews
लेखकः : डॉ.राजेन्द्र मिश्रा
प्रकाशकः : संस्कृतभारती
पुस्तकश्रेणी : नाटकानि काव्यानि च
अ.मा.पु.सं. : 978-93-81160-73-2
पृष्ठसङ्ख्या : 143
संस्करणम् : 2013
स्थितिः : पुस्तक-सङ्ग्रहालये
मूल्यम् : 80
अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |