Top
Samskrita Bharati - South Karnataka
संस्कृतभारती - दक्षिणकर्णाटक
Welcome to Samskrita Bharati in South Karnataka
  • SAMSKRITA BHARATI, 'Aksharam' 8th Cross, 2nd Phase, Girinagar, Bangalore - 560085
  • |
  • Mobile :- 9449851529
  • |
  • Email :- nagarajamensi@gmail.com
प्रान्तगण:
S.L Dayitva Name Email Phone
1 अध्यक्षः श्री प ना शास्त्री pnshastry11952@gmail.com 8130494222
2 उपाध्यक्षः श्री हनुमन्तरायप्पः hanumatarayappa@gmail.com 9741260748
3 मन्त्री श्री गुरुराव कुलकर्णि: gururao.kulkarni@gmail.com 9980541495
4 सहमन्त्री डा॥ भाग्यलक्ष्मीः बी जि bhagyahirendra@gmail.com 9448556631
5 प्रशिक्षणप्रमुखः डा॥ सूर्यहेब्बरः hebbarsoorya642@gmail.com 9481843945
6 सम्पर्कप्रमुखः श्री सत्यनारायणः के वी kvsathyanarayana86@gmail.com 9448285115
7 कोषप्रमुखः श्री मधुसूदनदेसाई shipudesai@gmail.com 9844093281
8 कार्यालयप्रमुखा श्रीमती श्रीमती हेगडे sreemativ@gmail.com 9481484065
9 विद्वत् परिशत् श्री उमामहेश्वरः umamaheshwara100@gmail.com 7760183607
10 श्लोकपाठनम् श्रीमती सुवर्णा - 9481035861
11 प्रचारप्रमुखः श्री श्रवणकुमारः sravan.on.mail@gmail.com 9008422775
12 साहित्य​ डा॥ सुनीशः suneeshkumara@gmail.com 9035195170
13 बालकेन्द्र श्रीमती शारदा गोपालकृष्ण: sharada_12341@yahoo.com 7975201495
14 विद्यालयेषु संस्कृतम् श्री विजयेन्द्रः srinavadurga@gmail.com 9448790127
15 गीताशिक्षणम् श्री प्रभाकर डि - 9845460865
16 पत्रालय डा॥ प्रतिभा pratibhasatyanarayana@gmail.com 9916104254
17 महाविद्यालयछात्रप्रमुखः श्री किरण भट्टः - 9481267438
18 सम्भाषणशिबिरम् श्री भरत श्रीधरन् - 9886675794
19 सदस्यः श्री परशिवमूर्ती कोळ्ळेगाल parashivamurthym123@gmail.com 9739584601
20 महानगरसंयोजकः - बेङ्गलूरु श्री श्रीश जी gsreesh@gmail.com 9008309398
21 विभागसंयोजकः - बेङ्गलूरु उत्तर श्री लक्ष्मीनारायण भिडे lnbhide@gmail.com 9900898081
22 विभागसंयोजकः - मङ्गलूरु श्री नटेशः - 6362835435
23 विभागसंयोजकः - तुमकूरु श्री तिम्मण्ण भट्टः ctbhat@gmail.com 9448944737
24 विभागसंयोजकः - मैसूरु श्री गणेश दत्तः datta.ganesh@gmail.com 9986017460
25 विभागसंयोजकः - शिवमोग्ग श्री गुरुमूर्ती - 9481041090